3D представяне на Bolivar 681 – интериорно прожектиране върху специална конструкция

Военна академия „Г.С. Раковски”, София, 17 ноември 2011 г.